ඔබ වෙනුවෙන් තැනූ තවත් Youtube රූප සිංදුවක්ඔබගේ කොමෙන්ට් එක ඔහුගේ ඉදිරි ගමනට දිරියක් වේවි. ඒක හින්දා දාලාම යන්න කොමෙන්ට් එකක්.

1 comments:

Anonymous said...

not bad keep it up wish ya all the best

Post a Comment

මෙහි පළ වී ඇති සිංදු ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දෙයක් ලියන්න.
ඔයාලගේ අදහස් අපිට හුඟක් වටිනවා. ඒවා අපේ ඉදිරිගමනට මහත් රැකුලක් වේවි.

විශේෂයි-
Singlish වලින් ටයිප් කරන්න මෙහි ඇති යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය භාවිතා කරන්න.