එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගැයූ ගී (3 වන කාණ්ඩය)

ගීතය ගායනය බාගන්න
1. පෙර දිනෙක එදා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
2. පෙරදා එක්වී ගී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
3. පායා ඇයි එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
4. මලින් පිරී ගිය එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
5. පායා දිලේද චන්ඳ්‍ර එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
6. මා පැතූ දේ කෝ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
7. ඔබ තැකුමෙන් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
8. මා හද ඔබේ දයාවී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
9. මේ නොනිමෙන එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
10. මගෙ ජීවිතයේ සතුටඑච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
11. සෝබාව හංගා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
12. රත්තරන් පෙම් පුරානේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here

0 comments:

Post a Comment

මෙහි පළ වී ඇති සිංදු ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දෙයක් ලියන්න.
ඔයාලගේ අදහස් අපිට හුඟක් වටිනවා. ඒවා අපේ ඉදිරිගමනට මහත් රැකුලක් වේවි.

විශේෂයි-
Singlish වලින් ටයිප් කරන්න මෙහි ඇති යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය භාවිතා කරන්න.