එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගැයූ ගී (2 වන කාණ්ඩය)

ගීතය ගායනය බාගන්න
1. සිනහා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
2. රජකම් කෙරුවත් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
3. ටජ්මහලක් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
4. නව මිණි රන් මුතු එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
5. ඇයි දැන් එපා වෙලා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
6. ඒ තරහා වී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
7. ඇල්හේනේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
8. ආලේ මිහිර පෙන්නා එච්.ආර්. ජෝතිපාල සමඟින් 
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
Download Here
9. බලා ඉන්නවානේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
10. දෑසේ කඳුළු ගලලා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here

0 comments:

Post a Comment

මෙහි පළ වී ඇති සිංදු ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දෙයක් ලියන්න.
ඔයාලගේ අදහස් අපිට හුඟක් වටිනවා. ඒවා අපේ ඉදිරිගමනට මහත් රැකුලක් වේවි.

විශේෂයි-
Singlish වලින් ටයිප් කරන්න මෙහි ඇති යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය භාවිතා කරන්න.