එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගැයූ ගී (1 වන කාණ්ඩය)

ගීතය ගායනය බාගන්න
1. ආදර මධුර අතීතේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
2. ආදරේ මැණිකෙගේ ආදරේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
3. ආලය කාටත් පොදු දෙයකි එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
4. ආ‍ලෝකෙ අතීතයෙන් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
5. දුරකථනයකින් මම ඔබ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
6. කොයි යන්නේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
7. මා ලඟ හිනැහී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
8. මගෙ ආදරීට සම්පත සැප එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
9. මහද නැමැති වන බඹරා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
10. මීදුම් ගලා කන්දේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල සමඟින් 
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
Download Here

1 comments:

Anonymous said...

very good

Post a Comment

මෙහි පළ වී ඇති සිංදු ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දෙයක් ලියන්න.
ඔයාලගේ අදහස් අපිට හුඟක් වටිනවා. ඒවා අපේ ඉදිරිගමනට මහත් රැකුලක් වේවි.

විශේෂයි-
Singlish වලින් ටයිප් කරන්න මෙහි ඇති යුනිකෝඩ් එසැණින් පරිවර්තකය භාවිතා කරන්න.